Doby lovu

 

Podle Vyhlášky č. 245 Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách lovu zvěře.

Zvěř srstnatá

 • 01.08. – 15.01. : jelen a laň jelena evropského
 • 01.08. – 31.03. : kolouch jelena evropského
 • 16.08. – 31.12. : jelen, laň a kolouch jelena siky Dybowského
 • 01.08. – 15.01. : jelen a laň jelena siky japonského
 • 01.08. – 31.03. : kolouch jelena japonského
 • 16.08. – 31.12. : daněk skvrnitý, daněla
 • 16.08. – 31.03. : danče
 • 01.09. – 31.12. : jelen, laň a kolouch jelence běloocasého
 • 16.05. – 30.09. : srnec obecný
 • 01.09. – 31.12. : srna, srnče
 • 01.08. – 31.12. : muflon, muflonka
 • 01.08. – 31.03. : muflonče
 • 01.01. – 31.12. : Prase divoké
 • 01.09. – 31.12. : kozel, koza a kůzle kozy bezoárové
 • 01.10. – 30.11. : kamzík horský, kamzice, kamzíče
 • 01.11. – 31.12. : zajíc polní*
 • 01.01. – 31.01. : zajíc polní (jen odchytem)
 • 01.09. – 31.12. : zajíc polní (jen loveckými dravci)
 • 01.11. – 31.12. : králík divoký*
 • 01.09. – 30.11. : jezevec lesní*
 • 01.01. – 31.12. : liška obecná
 • 01.11. – 28.02. : kuna lesní a skalní*
 • 01.11. – 29.02. : ondatra pižmová

Zvěř pernatá

 • 16.10. – 31.12. : bažant obecný – kohout
 • 16.10. – 31.01. : bažant obecný – kohout i slepice jen v bažantnicích
 • 01.01. – 31.03. : bažant obecný – kohout i slepice (jen odchytem)
 • 01.02. – 31.03. : bažant obecný – kohout i slepice (jen odchytem v bažantnicích)
 • 01.09. – 31.12. : bažant obecný – kohout i slepice (jen loveckými dravci)
 • 16.10. – 15.03. : bažant královský – kohout
 • 16.10. – 31.12. : bažant královský – slepice jen v bažantnicích
 • 15.03. – 15.04. : krocan divoký – kohout
 • 01.10. – 31.12. : krocan divoký a krůta
 • 16.08. – 15.01. : husa polní, velká, běločelá*
 • 01.09. – 30.11. : kachna divoká, polák velký, polák chocholačka*
 • 01.09. – 30.11. : lyska černá*
 • 16.10. – 31.12. : perlička obecná
 • 01.08. – 31.10. : holub hřivnáč
 • 16.10. – 15.02. : hrdlička zahradní
 • 01.07. – 28.02. : straka obecná
 • 01.07. – 28.02. : vrána obecná

* Výjimky v dobách lovu u výše jmenovaných druhů, ostatních druhů a u některých celoročně hájených druhů jsou uvedeny ve vyhlášce č. 245/2002 Sb. ve znění vyhlášek č. 480/2002 Sb., 403/2013 Sb. a 343/2015 Sb.